Mutual Trust > Saavutettavuus

Saavutettavuus

 

Saavutettavuus huomioitu

Mutual Trust -sivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima 16.1.2017. Saavutettavuusleima myönnetään verkkosivustoille,
joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Saavutettavuus huomioitu -leima on Yleisradion, Adagen ja Näkövammaisten liiton yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Saavutettavuusleimasta voi lukea lisätietoja osoitteesta. http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/saavutettavuus-huomioitu-leima

 

Saavutettavuus huomioitu -leimaa varten tarvittavan Auditoinnin suoritti Annanpura Oy. 

Tutkitulle palvelulle tehtiin laaja saavutettavuuden arviointi, jossa auditoitiin sivuston kaikki sisältö ja toiminnallisuudet.

 

Auditoinnissa havaitut ongelmat

Kriittiset ongelmat

Virheellisen lomakekentän osoitus

Puutteellisesti täytetyn palautelomakkeen lähetyksen jälkeen virheet esitetään tavalla, joka on esteellinen ilman visuaalista käyttöliittymää toimivalle ruudunlukuohjelman käyttäjälle. 

Tila: Ongelma korjattu lisäämällä lomakkeen alkuun tekstimuotoinen kuvaus puutteellisesta kentästä. Selaimen kohdistus siirtyy kyseiseen virheilmoitukseen.

 

Merkittävät ongelmat

Epätarkkaa otsikointia

Sivustolla käytetty otsikointi ei vastaa täysin WCAG-esteettömyysstandardin vaatimuksia. 

Tila: Korjattu otsikointia WCAG-standardin vaatimusten mukaiseksi.

 

Tekstin kokoa ei voi muuttaa

Leipätekstin koko on määritetty kiinteäksi.

Tila: Korjattu.

 

Puuttuva hyppylinkki

Sivujen alusta puuttuu yläosan toistuvan navigoinnin ohittamiseen tarkoitettu hyppylinkki ruudunlukuohjelman käyttäjiä varten.

Tila: Korjattu

 

Kohtalaiset ongelmat

Testauksessa ei havaittu kohtalaisia ongelmia.

 

Vähäiset ongelmat

Toistuva kuvien tekstivastine

Etusivulla on useita kuvia, joilla on identtinen tekstivastine ”Kuva Facebookista”. 

Tila: Korjattu

Pakollisen kentän merkintä

Lomakkeen pakolliset kentät on merkitty tähdellä, mutta lomaketta ei edellä ohjeteksti, jossa kerrottaisiin, mitä tähti merkitsee.

Tila: Korjattu lisäämällä lomakkeen alkuun ohje pakollisen kentän merkinnästä tähdellä.