Mutual Trust > Samarbetsparter

Samarbetsparter

I samarbetet deltar funktionshinderorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare.

Vi deltar i Mutual Trust:

Finlands Svenska Handikappförbund

▸ Gå till sidan
Aivovammaliitto logo

Hjärnskadeförbundet

▸ Gå till sidan
Akson ry - Selkäydinvammaiset logo

Ryggmärgsskadades förening Akson rf

▸ Gå till sidan
Epilepsialiitto logo

Epilepsiförbundet

▸ Gå till sidan
Axxel Brusaby logo

Axxel Brusaby

▸ Gå till sidan
Kuurojen liitto logo

Dövas Förbund

▸ Gå till sidan

Finska Hörselförbundet

▸ Gå till sidan

Förbundet Utvecklingsstörning

▸ Gå till sidan

Syns­ka­da­des för­bund rf

▸ Gå till sidan

Nylands CP-förening

▸ Gå till sidan

Psykosociala förbundet

▸ Gå till sidan
Ledarhundskolan

Ledarhundskolan

▸ Gå till sidan

Räddningsmyndigheter och trafikidkare:

Gränsbevakningsväsendet

▸ Gå till sidan

Helsingfors stads räddningsverk

▸ Gå till sidan

Nödcentralsverket

▸ Gå till sidan

Meriturva - Centret för sjösäkerhetsutbildning

▸ Gå till sidan

Ålands Sjösäkerhetscentrum

▸ Gå till sidan

Sjöräddningssällskapet

▸ Gå till sidan

Viking Line

▸ Gå till sidan

Tallink Silja

▸ Gå till sidan

Eckerö Line

▸ Gå till sidan

NorsöLine

▸ Gå till sidan

Mellersta Nylands räddningsverk

▸ Gå till sidan

Norra Savolax räddningsverk

▸ Gå till sidan

Pelastusopisto

▸ Gå till sidan