Mutual Trust > Aktuellt
Nyhet

Republikens presidents hälsning

mars 20. 2019, klo 09:00

 

 

 

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING

 

 

Olyckor och olyckstillbud inträffar mestadels överraskande och de första minuterna är ofta avgörande för att rädda människoliv. Tack vare praktiska övningar och framförhållning kan vi i krissituationer effektivt hjälpa dem som råkat illa ut.

 

Mutual Trust är ett projekt för att stärka myndigheternas beredskap att hjälpa och rädda personer med funktionsvariation. Projektet har ökat samarbetet mellan personer med funktionsvariationer, räddningsmyndigheter, organisationer och företag. Den information som har samlats under projektet och de praktiska räddningsövningarna har befäst förtroendet mellan deltagarna.

 

Finländarna har stark tilltro till dem som arbetar inom räddningsväsendet. Det oaktat är det viktigt att vi fortsättningsvis utvecklar verksamheten. Att personer med funktionsvariation inkluderas i räddningsövningarna och att samarbetet omfattar också funktionshinderorganisationer stärker säkerheten i hela samhället.

 

I nödsituationer är alla skyldiga att handla – var och en efter egen förmåga. Ju fler som vet hur man ska agera i en nödsituation, desto säkrare kan vi ta hand om alla när en olycka inträffar.

 

Jag vill tacka dem som har varit med i projektet Mutual Trust och önskar alla seminariedeltagare intressanta diskussioner och ett givande seminarium!

 

 

 

Sauli Niinistö

Republikens president

Mutual Trust–projektets beskyddare

 

 

Evenemangarkiv

▸ Mutual Trust på Apuväline 2017

Börjar: 09.11.2017, Slutar: 11.11.2017

▸ Mutual Trust deltar i Viking Lines storövning i Stockholm

Börjar: 30.10.2017, Slutar: 01.11.2017