Mutual Trust > Funktionshindrade > Daniels hörna

Daniels hörna

Alla räddas!

Daniels hörna nr 3 / 2018

Då jag började mitt jobb som koordinator på Mutual Trust-projektet funderade jag länge på en passande slogan som beskriver vad det hela handlar om. I designvärlden talar man ofta om KISS-principen – Keep It Simple, Stupid! (ungefär håll det enkelt, dummer! på svenska).  Mutual Trust säger inte så mycket men sloganen Alla räddas! beskriver enkelt vad det handlar om.

För att hålla projektet tydligt och enkelt bestämde jag att vi ska arbeta med tre saker. För det första ska vi kartlägga hur räddningsmyndigheter och trafikidkare i nuläget klarar av att rädda personer med funktionsvariationer. Det gör vi genom praktiska räddningsövningar med myndigheterna och trafikidkarna: de får öva på att rädda riktiga människor med funktionsvariationer. Det andra målet är att skapa ett enkelt och tydligt räddningsmaterial hur man på bästa sätt räddar personer med funktionsvariationer. Det tredje målet är kanske det viktigaste: att skapa förståelse och förtroende mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikidkare – som leder till ett fortlöpande samarbete där de funktionshindrade själva är aktörer.

År 2017 deltog Mutual Trust i sju räddningsövningar. Kartläggningen av räddningsmyndigheternas och trafikidkarnas kunskaper att rädda funktionshindrade talade sitt tydliga språk: de gör ett bra jobb men mycket går att förbättra. Detta görs bäst genom utbildning och ett konkret räddningsmaterial. Samtidigt efterfrågades ett kontinuerligt räddningssamarbete. Visst, övningarna var bra, men sådana borde ordnas med jämna mellanrum. År 2017 öppnade ögonen för mig hur mycket jobb det egentligen finns att göra. Finland är ett stort land och vi har hittills bara övat i Nyland. I våras ordnade vi ett räddningsseminarium tillsammans med riksdagens samarbetsgrupp för handikappfrågor. På plats var talare från riksdagen, inrikesministeriet, Finavia, VR och Räddningsinstitutet och alla konstaterade samma stora behov av ett fortsatt samarbete.

Mutual Trust är ett treårigt projekt och tar som sådant slut i april 2019. I det skedet borde vi ha ett färdigt räddningsmaterial om hur man räddar personer med olika slags funktionsvariationer. Man kan kanske tycka att Mutual Trust då har gjort sitt och att det är dags för nya projekt. Så är det ändå inte. För att allt arbete som gjorts ska ha någon betydelse måste projektet omvandlas till en fortlöpande verksamhet. Övningarna måste fortsätta också i andra delar av landet och räddningsmaterialet måste spridas, integreras i olika utbildningar och vidareutvecklas.

I skrivande stund är jag på väg till Räddningsinstitutet i Kuopio för att inleda ett samarbete med dem. Tanken är att alla som studerar på institutet ska ta del av räddningsmaterialet som Mutual Trust skapat. För att det ska bli verklighet måste materialet och temat funktionshindrade ändå få rum i institutets läroplan. Det bästa vore om en praktisk övning med funktionshindrade övningsdeltagare ordnades i Kuopio varje år så att materialet också skulle få mera praktisk betydelse. Allt det här kräver påverkansarbete och en fortsättning på Mutual Trust.

Samtidigt som jag packar för resan till Kuopio har också räddningsverken i Birkaland och Norra Savolax önskat få delta i samarbetet och även ordna räddningsövningar med funktionshindrade från deras trakter. Liknande samarbete planeras också i andra delar av landet och med bl.a. Polisyrkeshögskolan och Finnair Flight Academy. Det skulle vara synd om alla dessa vidöppna dörrar stängs i april 2019. Därför gjorde vi i maj en ansökan STEA – för en fortlöpande verksamhet. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge: beslutet kommer i december.

I ärlighetens namn har vissa menat att Mutual Trust sysslar med verksamhet som egentligen hör till räddningsmyndigheterna och trafikidkarna själva. I en perfekt värld vore det ju så men för att nå dit behövs en väckarklocka som ringer betydligt längre än i tre år. Som det ser ut nu lär sig räddningsmyndigheterna och trafikidkarna ingenting om hur man räddar personer med olika funktionsvariationer.  Vi lyfter upp det som fattas och samtidigt förändras samhället. Förhoppningsvis kommer organisationer, myndigheter och företag att samarbeta utan konstgjorda gränser och skiljelinjer.

Håll det enkelt. Alla räddas! Mutual Trust är det bästa sättet för att de funktionshindrade är aktiva i räddnings- och säkerhetsfrågor som berör dem själva.

 

***

Daniels hörna nr 2 / 2018 utkom inte

***

 

I trygga händer

Daniels hörna nr 1 / 2018

Trygghet är ett av människans grundläggande behov och därför är sloganen för Mutual Trust-samarbetet ”Alla räddas”. Funktionshindrade ska som andra känna sig trygga och veta att alla räddas om olyckan är framme.

År 2017 övade vi mycket till sjöss. För många funktionshindrade känns det tryggt att resa med färjorna som är rätt tillgängliga. De tre stora rederierna som trafikerar från Helsingfors och Åbo deltar alla i vårt räddningssamarbete. Men, som våra förfäder som plaskade runt i varma varma för 370 miljoner år sedan måste också Mutual Trust hoppa upp på land och kanske också flaxa med vingarna. Jag har kontaktat VR, Finnair och Finavia för att få med dem i vårt samarbete – de har alla svarat att intresse finns.

Varje år rör sig över 80 miljoner passagerare på våra järnvägar. Numera är nästan alla tåg tillgängliga, vilket betyder att antalet funktionshindrade passagerare stiger. VR erbjuder också assistans på 37 stationer runtom i landet. Den tragiska järnvägsolyckan i Ekenäs i höstas är bara ett exempel på tragedier som kan ske: i Finland finns fortfarande nästan 2 800 plankorsningar - i över 2 100 av dem finns inga larmanordningar.  Det är viktigt att personalen vet hur de bäst kan hjälpa olika personer med funktionshinder om någonting händer.

När vi sedan får luft under vingarna så är det tryggare i luften än i alla andra transportmedel. Sannolikheten för en olycka är tjugo gånger större i bilen på väg till flygplatsen än på själva flyget.  Tyvärr har olika former av terrorhot blivit vanligare och bl.a. därför ska en storolycksövning ordnas på Helsingfors-Vanda flygplats. Flygfältet har ca 19 miljoner passagerare varje år - jag gör mitt allt för att Mutual Trust och funktionshindrade deltar i vårens övning.

”Passagerarna stiger på fram och går av på mitten”. Då Mutual Trust tagit steget upp på land måste vi ju också hoppa på bussen. Tyvärr är bussen, framför allt vad gäller fjärrtrafiken, kanske det mest otillgängliga fordonet. Ändå tar 350 miljoner passagerare bussen varje år. Det är särskilt läroanstalterna som utbildar nya busschaufförer som borde fås med i vårt samarbete.

I mångt och mycket handlar räddning av funktionshindrade om rätta attityder och kunskaper, men smarta räddningsredskap hjälper till. Jag jobbar på sjunde våningen dit jag tar mig med hiss. Vid ett brandlarm är är det förbjudet att använda hissarna, vilket betyder att den ända vägen ut är en smal spiraltrappa. Mutual Trust har inlett ett samarbete med företaget Resqsafe som importerar bl.a. evakueringsstolar och madrasser. Med hjälp av dem kan man snabbt evakuera rörelsehindrade – också ner för en smal spiraltrappa. Jag är helt betagen av dessa hjälpmedel och tycker att de borde finnas överallt – precis som brandsläckare.

Florence Nightingale kallades för damen med lampan: under Krimkriget lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen från 40% till 2%. Gubbarna vid Helsingfors centralstation är också lyktbärare, de visar vägen – precis som Mutual Trust.

***

Gör som havet – våga

Daniels hörna nr 4 / 2017

Julen står framför oss och Mutual Trust-samarbetet har ett fint år bakom sig. Vi har ordnat fem räddningsövningar och två skolningstillfällen – dessutom har vi deltagit i två räddningsövningar arrangerade av västmetron och varit observatörer på en stor terrorismövning ute på Finska viken. Friskt vågat alltså!

I januari övade vi med Helsingfors stads räddningsverk: då handlade det bl.a. om en simulerad bussbrand. På våren ordnade vi två stora sjöräddningsövningar på Meriturva i Lojo där Viking Line, Tallink Silja och Eckerö Line deltog. I juni var det sedan dags att öva evakuering av en vattenbuss tillsammans med Gränsbevakningen, Båtpolisen och NorsöLine. I den här tidningen kan ni läsa mer om storövningen ombord på m/s Mariella i Stockholm – före den ordnades skolningstillfällen för hela besättningen ombord. I april nästa år blir det troligtvis en liknande övning tillsammans med Tallink Silja.

I början av november deltog jag som observatör i en terrorismövning arrangerad av Polisens specialenhet (björngruppen) och specialstyrkor från både Gränsbevakningen och Försvarsmakten. Övningen skedde mitt i natten ombord på Eckerö Lines m/s Finlandia. Fartyget bordades av specialstyrkorna – som anlände med sex helikoptrar i luften och otaliga fartyg till havs. Det kändes som en actionfilm från Hollywood. Totalt deltog över 500 personer i övningen varav nästan 200 var statister med olika slags simulerade skador. Tyvärr var nästan alla dessa unga män i åldern 20 - 30. Här hade Mutual Trust absolut kunnat delta med statister – någonting att fundera på då liknade övningar planeras i framtiden!

I september fick vi prova på att åka västmetro då vi deltog i två räddningsövningar som ordnades på Drumsö och Hagalunds metrostationer i Helsingfors och Esbo. Det var viktigt att vi deltog, för annars hade t.ex. inga rullstolsburna varit på plats. De nya stationerna är tillgängliga och i tunneln finns en 120 cm bred plattform längs hela banan, vilket gör att evakuering också av funktionshindrade blir mycket lättare. I den gamla metron ska passagerarna klättra ner på spåret för att kunna ta sig ut. Det finns alltså ljus i tunneln –  jag hoppas västmetron är i trafik då du läser det här.

I alla evenemang under årets lopp har jag som projektkoordinator gång på gång blivit påmind om hur viktigt projektet är. Gränsbevakningen har önskat flera övningar på flera sjöområden, Tallink Silja vill se en storövning också hos dem och nya parter har bett om att få delta i samarbetet. Jag anser att projektet borde omvandlas till ett fortlöpande räddnings- och övningssamarbete. Friskt vågat, hälften vunnet - hoppas du och alla andra är med mig på detta!

                                                                                                                                                     Jag önskar dig en fridfull jul och tryggt nytt år!

***

 

Från strand till strand i tusen sjöars land

Daniels hörna nr 3 / 2018

Sommaren har börjat övergå till höst och visst känns det alltid lite vemodigt. September är ändå en av mina favoritmånader: kanske den färggrannaste av alla då träden glimmar i guld och klaraste rött. I år är hösten speciellt välkommen – hemma hos mig är fasadrenoveringen snart över: plast, damm och slammer övergår till vyerna över parken och de vackra träden. Då löven faller får också jag en smula havsutsikt – havet är det bästa jag vet.

Också Mutual Trust har haft ett färggrant år och hösten lovar ännu fler färger. I juni övade vi ute på Kronobergsfjärden utanför Helsingfors. Du kan läsa om övningen i samma tidning som du nu håller i din hand. Det var en fin dag – kanske en av sommarens soligaste.

I slutet av oktober då höstlöven redan ligger som ett guldrött täcke på marken kommer vi att ta oss från strand till strand och lämna de tusen sjöarnas land för att öva på den röda båten i Stockholm. Vi deltar då i Viking Lines storövning men hinner också ha roligt då vi sticker ut på böljorna de blå. Ni kommer att få läsa om den här övningen i nästa nummer av SOS Aktuellt.

I novembermörkret tar vi oss sedan vidare till sjöstränderna i Birkaland då vi deltar i Apuväline 2017-mässan i Tammerfors. Där ska vi se till att ordet om Mutual Trust sprids från Hangö i söder till Utsjoki i norr – och Eckerö i väster till Ilomants i öster. Då har vi redan övat i Stockholm och det undervisningsmaterial vi producerar skapas både på finska och svenska. Vi hoppas alltså att Östersjön inte ska skilja åt utan förena: vårt material är garanterat lika användbart i Sverige som i Finland.

Vi tycker att Mutual Trust ska höras och synas inte bara för projektets, utan för alla funktionshindrades skull. Därför hoppas vi inom kort hålla ett seminarium tillsammans med sakkunniga och intresserade i riksdagen. Våra medier har tyvärr inte ännu visat något större intresse för det viktiga projektet men det tänker vi ändra på. Det gäller att berätta om projektet på ett konkret och jordnära sätt. Om du har idéer eller tycker att vi borde synas eller höras någon media nära dig – ta kontakt!

Vårt projekt har snart nått medelåldern: i oktober har faktiskt hälften av projekttiden gått. Det kommer vi att fira med kaffe och kaka. Torsdagen den 19 oktober är du och alla andra välkomna att träffa oss på Universitetsgatan 5 mellan klockan 10 och 13. Någon medelålderskris har vi ändå inte utan går raskt framåt! Vi kommer att utreda möjligheten att förlänga projektet och bredda på det. Vi vill segla fritt från strand till strand i tusen sjöars land!

 

***

 

Vad som komma skall  

Daniels hörna nr 2, 2017

Sommaren väntar bakom hörnet och Mutual Trust-projektet är redan inne på sitt andra år. I detta nummer kan ni läsa mer om våra övningar med rederierna på Meriturva i Lojo. Båda räddningsdagarna var otroligt givande och jag har sällan hört så många skratt – det är alltid ett gott tecken! Rederideltagarna har skickat respons om hur övningarna sänkt trösklar, minskat på fördomar och öppnat ögonen. Bättre respons kunde man knappast få!

Den 6 juni ska vi öva i riktiga förhållanden – vi hyr en vattenbuss av NorsöLine och beger oss ut på Kronobergsfjärden i Helsingfors. Vi ska simulera en motorbrand samtidigt som räddningsenheter från Gränsbevakningen och Båtpolisen anländer för att rädda oss. Förhoppningsvis är vädergudarna på vår sida!

Då projektet är inne på sitt andra år funderar jag på vad som komma skall efter att det roliga tar slut i april 2019. Ju mer jag funderar på saken, desto mer hoppas jag att projektet får en fortsättning på minst tre år till. Tiden går väldigt snabbt och Mutual Trust har blivit något av ett havsprojekt - vackert så. Vi har också övat med Helsingfors räddningsverk, men om vi fortsätter efter 2019 kan vi bredda projektet ännu mer. Det skulle vara viktigt att alla räddningsmyndigheter både till land och hav fick öva med funktionshindrade och på så sätt öka på förståelsen och förtroendet för varandra.

Jag hoppas också att projektet lyckas med att skapa en pool av funktionshindrade som myndigheter, rederier och andra kunde kontakta för att få med funktionshindrade i framtida övningar. Då behövs någon som koordinerar poolen. Handikapprådet i olika kommuner kunde vara en möjlighet – huvudsaken är att myndigheterna och rederierna vet vem de ska kontakta.

Ett annat mål för projektet är att utnyttja modern teknik. Vi utvecklar ett modernt undervisningsmaterial och också därför hoppas jag på en fortsättning på projektet – ett bra material kräver tid och resurser. Vi kommer också att försöka påverka utvecklingen av mobilappen 112 Suomi. Just nu skickar appen den ringande personens platsuppgifter direkt till nödcentralen – mycket smart. Appen borde ändå vidareutvecklas så att också övriga uppgifter kunde följa med platsuppgifterna. Det kunde t.ex. handla om vilka specialbehov eller funktionshinder den som ringer har. En sådan funktion skulle inte gynna enbart funktionshindrade utan precis vem som helst!

Före jag önskar er en skön och vacker sommar, hoppas jag att ni går in på Facebook, gillar oss och delar vår sida, våra nyheter och evenemang: www.facebook.com/mutuprojekti. Det är viktigt att vi syns och hörs och därför kommer vi också att delta i Apuväline 2017-mässan i november i Tammerfors. För två år sedan besöktes mässan av drygt 14 000 personer – det ska bli spännande och intressant att skapa nya kontakter där.

Men nu, njut av sommaren, ta vara på varandra och de gyllene små ögonblicken!

 

***

                          

Räddningsdagen 19.1.  

Daniels hörna 1/2017

Jag hoppas att alla liksom jag har haft fin bra jul- och nyårstid. Det nya året har börjat intensivt för Mutual Trust-projektet. Den 19 januari ordnades en räddningsdag tillsammans med Helsingfors stads räddningsverk. Dagen överträffade förväntningarna och vi fick många tack.

Räddningsdagen ordnades på brandstationen i Berghäll och på plats var cirka 70 personer från Helsingfors stads räddningsverk, Helsingfors räddningsskola och olika funktionshinderorganisationer. Dagen var intensiv: tre övningar ordnades samtidigt och efter lunch hölls en livlig paneldebatt där bl.a. Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri deltog.

I räddningsdagens övningar kartlades räddningsverkets färdigheter att rädda personer med olika funktionshinder. I den första övningen kartlades räddningsverksamheten och akutvården: brandmännen räddade funktionshindrade ut ur en brinnande buss varefter akutvårdarna började sköta om patienterna. Övningen gick bra och alla överlevde.

Den andra övningen var mera teoretisk och handlade om en av räddningsverkets viktigaste verksamheter: förebyggandet av olyckor. Diskussionen var livlig och kunde ha varat en hel dag. Batteridrivna brandvarnare ansågs som ett stort problem, likaså att många fortfarande saknar brandvarnare eller så är de för få i ett hem med flera rum. Även hemvårdens roll diskuterades: hemvårdarna borde hålla ett öga på att hemmets apparater fungerar och är säkra och på så sätt främja förebyggandet av olyckor bland funktionshindrade

I den tredje övningen bekantade sig deltagarna med ett befolkningsskydd. Deltagarna konstaterade att befolkningsskyddet allt annat än tillgängligt. Som toalett fungerade en hink och trösklarna var höga. Här, liksom i de övriga övningarna, poängterades det egna ansvaret. Personen med funktionsnedsättning borde själv se till att ta med de mediciner och hjälpmedel som eventuellt behövs. Då man väl sitter i ett befolkningsskydd är det för sent.

Efter lunch fortsatte dagen med en paneldebatt. I panelen satt två representanter från räddningsverket, biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och två funktionshinderrepresentanter. Panelens talturer blev rätt få då publiken var så pigg på att diskutera.

En av de viktigaste kommentarerna gavs av Pekka Sauri som pratade om hur Helsingfors stad kunde bli bättre på att förebygga olyckor. Han poängterade att de flesta av oss har ett funktionshinder i något skede av vårt liv. Betydelsen av fungerande kommunikation och information poängterades också. Det borde vara lättare att hitta information på nätet om säkerhet och förebyggande av olyckor. Webbplatserna borde dessutom bli mer tillgängliga.

Mutual Trust och Helsingfors stads räddningsverk kommer att sammanställa en rapport över dagen – som kommer att skickas ut till bl.a. Inrikesministeriet och landets alla räddningsverk. Då dagen var slut var alla enade om att funktionshindrade borde fortsätta att delta i räddningsverkets övningar och att olika organisationer kunde besöka Helsingfors räddningsskola för att berätta om de funktionshinder de representerar. Det här är någonting funktionshinderorganisationerna borde nappa på, och jag hoppas att vi kunde skapa en pool av övningspersoner som kunde delta i räddningsövningar av olika slag.

Räddningsdagen var projektets första övning och vi har många fler på kommande. Den 26 april och 18 maj kommer vi att öva sjöräddning tillsammans med Viking Line, Tallink Silja och Eckerö Line. Platsen är Merituva i Lojo. Den 6 juni fortsätter vi ute på havet: tillsammans med Gränsbevakningen, Sjöräddningssällskapet, NorsöLine och Båtpolisen kommer en vattenbuss att evakueras – någonstans utanför ett somrigt Sveaborg. Visst låter somrigt bra, och det är dit vi är på väg. Njut av de allt längre dagarna och besök vår fina nya webbplats www.mutualtrust.fi.

***                                                                                                                                                               

Daniels hörna

4/2016

Hej och välkommen till Daniels hörna: fram till våren 2019 har jag här glädjen att berätta om vad som händer i Mutual Trust, Handikappförbundets projekt som ska kartlägga och förbättra räddningsmyndigheternas möjligheter att rädda funktionshindrade.

Ett halvår har gått sedan jag började mitt jobb som projektkoordinator. Det har varit fint att se hur intresserade myndigheterna, men också andra, har varit av vårt projekt: på sommaren fick vi ett brev av Sauli Niinistö och nu kan vi stoltsera med republikens president som projektets beskyddare. Då jag och projektassistenten Toni inledde vårt arbete var vi lite oroliga över hur myndigheterna skulle ställa sig till vårt projekt. Vår oro var onödig eftersom också passagerarrederierna kommit med för att utveckla sin säkerhet med tanke på funktionshindrade. Enbart Helsingfors hamn har över 11 miljoner passagerare varje år och man brukar räkna med att 1015% av befolkningen har en funktionsnedsättning – så det är minsann viktigt att rederierna är med!

Under projektets första sex månader har vi rest mycket och träffat olika slags människor. Vi har på så sätt fått stor synlighet, vilket är ett av våra viktiga mål. Vi har varit med i Yles nyheter på teckenspråk och vissa av våra samarbetsparter har skrivit om oss på sociala medier. Eftersom synligheten är viktig för att projektet ska bli bra, behöver vi också er hjälp. Sprid gärna ordet om Mutual Trust och hur viktigt projektet är! Myndigheter och trafikörer är intresserade av de funktionsnedsattas erfarenheter, så kontakta gärna oss och berätta om dina erfarenheter.

Det är viktigt att projektet jobbar med konkreta saker, och därför kommer vi att ordna gemensamma övningar med både myndigheter och trafikörer. Den 19 januari 2017 ordnas en räddningsdag i samarbete med Helsingfors stads räddningsverk: brandmän och ambulanspersonal ska få öva på hur det är att rädda olika typer av funktionsnedsatta ur en brinnande buss. Till övningarna kommer vi att behöva övningspersoner från funktionshinderorganisationerna som deltar. Det kommer att bli spännande eftersom vi också kommer att öva sjöräddning med till exempel Viking Line och Eckerö Line.

Mutual Trust ska skapa ett undervisnings- och informationsmaterial som alla deltagare: myndigheter, trafikörer och funktionshindrade kan utnyttja. Vi kommer att skapa en ny och lättillgänglig webbplats som ska kunna användas hemma, i undervisning, på dator och mobila apparater. Naturligtvis kommer vi också att göra ett material åt dem som tycker bättre om papper. Med hjälp av materialet kan vi alla förbereda oss bättre - till exempel för en trygg resa till Estland.

Det känns viktigt och spännande att jobba för Mutual Trust. Det gångna året har varit givande och intressant och år 2017 kommer garanterat också att bli det. Jag är glad att du som läsare hittade min hörna och jag hoppas vi ses igen nästa år, i nästa hörna. Jag önskar dig en riktigt god jul och ett framgångsrikt nytt år!

***

Förståelse och förtroende 

Daniels hörna, 2/2016

Jag heter Daniel och är ny på Finlands Svenska Handikappförbund. Jag sitter på mitt arbetsrum, dricker kaffe ur min Muminmugg och funderar på hur jag ska presentera mig själv för er.

Jag började som projektkoordinator i april. Projektet jag jobbar med heter Mutual Trust vilket på svenska betyder ömsesidigt förtroende. För att skapa förtroende behövs förståelse. Projektet ska skapa förtroende mellan funktionshindrade och räddningsmyndigheter med tanke på olika nödsituationer. Därför är min första uppgift att få med olika räddningsmyndigheter och organisationer för funktionsnedsatta i projektet.

Ta en kryssningsfartygsolycka ute på Finska viken som exempel: Hur är sjöräddningen förberedd på att det finns funktionsnedsatta ombord? Och lika viktigt: hur är de funktionsnedsatta ombord själva förberedda då fartyget håller på att sjunka?

Då projektet är slut borde de olika behoven, utmaningarna och möjligheterna vara kartlagda i en databank. Organisationerna för funktionsnedsatta ska få ett eget material för att deras medlemmar ska vara förberedda för olika nödsituationer. Likaså ska myndigheterna få ett eget material så att t.ex. varje sjöräddare har en större förståelse och lär sig om olika former av funktionsnedsättning. Det handlar alltså inte bara om bättre redskap och hjälpmedel utan också om kunskap och förståelse – som räddar liv.

Jag har själv jobbat med funktionsnedsatta och lärt mig om räddningsverksamhet tidigare i mitt liv. Redan som 18-åring arbetade jag på hälsovårdscentralen i Sibbo och var aktiv inom frivilliga brandkåren. Dessutom satt jag ett par år i kommunfullmäktige innan studielivet kallade.

I Åbo och Vasa studerade jag historia och pedagogik. Min gradu behandlade synen på sinnessjukdom, som det då hette, på 1920- och 1930-talet. Jag studerade gamla patientjournaler på Ekåsens sjukhus och försökte ta reda på vilka människor som uppfattades som sjuka och i behov av vård. Den gemensamma nämnaren var tydlig: de som inte kunde försörja sig själva och föll på kommunernas ansvar uppfattades som en belastning för samhället – det var helt enkelt billigare att skicka dem till sjukhuset i Ekenäs. Tiderna är förstås annorlunda men tyvärr uppfattas grupper med specialbehov i vissa fall fortfarande som en ekonomisk belastning. Under studietiden jobbade jag på Kårkulla i Pargas: förståelsen för det annorlunda har blivit bättre men personer med funktionsnedsättning stöter fortfarande på missförstånd och fördomar – precis som på 1920- och 1930-talet.

Före projektet Mutual Trust arbetade jag som lärare i historia och samhällslära på Kyrkslätts gymnasium. Frågor som flyktingkrisen och svåra ekonomiska tider var någonting som också många ungdomar funderade på. I kärva tider försöker man lätt hitta syndabockar och till sådana väljs tyvärr ofta olika minoriteter  – vi ställs mot de. En av de finaste stunderna som lärare i Kyrkslätt var ett besök till en lokal flyktinganläggning. Studerandena berättade för flyktingarna om Finland: om vinter, bastu, memma och mumintroll.

Jag har glädjen att ha en nära kollega i projektet. Jag samarbetar med Toni Ainamo som är projektassistent. Tove Janssons mumintroll är ett fint exempel för förståelse för det annorlunda. Därför har Toni och jag ett eget troll som maskot för vårt tvåspråkiga projekt. Tonis labrador Rölli tycker om människor och hundar oberoende vilka de är. Vi ser fram emot att tillsammans jobba för större förståelse och förtroende.