Mutual Trust > Myndigheter > Kort om projektet

Kort om projektet

Mutual Trust administreras av Finlands Svenska Handikappförbund och finansieras med Veikkaus intäkter.

 

Projektets upplägg

 

Kartläggning & övning

 • de funktionshindrades och räddningsmyndigheternas erfarenheter av nöd- och räddningssituationer kartläggs
 • gemensamma övningar mellan funktionshindergrupper och räddningsmyndigheter
 • enligt kartläggningen och övningarna skapas en informationsbank för funktionshindrade och räddningsmyndigheter
 • funktionshinderorganisationerna och räddningsmyndigheterna tar i bruk materialet i sin information och undervisning

 

Målen med övningarna är att

 • klarlägga hur det skulle ha gått för funktionshindrade i olika nöd- och räddningssituationer.
 • att förbättra på rådande praxis och redskap
 • förbättringen gäller även de funktionshindrade:
 • hur förbereda sig för olika situationer och förhållanden?
 • hurdan utrustning och vilka hjälpmedel passar bäst?

 

Resultat

 • en informations- och undervisningswebbplats skapas: www.mutualtrust.fi
 • även tryckt material – till funktionshinderorganisationerna
 • på svenska, finska och lättläst. Kort också på samiska och engelska.
 • webbplatsen skapas enligt internationella WCAG 2.0–standarden för tillgängligt webbinnehåll